Edamo Assist
Välkommen Företaget Tjänster Faktasida Här finns vi Kontakta oss

 

 

Tjänster

 

Vi erbjuder Dig tjänster inom följande områden:

 

Löpande redovisning – företagets bokföring, inklusive kund- och leverantörsreskontra, samt moms- och uppbördsdeklarationer

 

Koncernredovisning - löpande månadsredovisning, upprättande av koncernbokslut


Årsredovisning – årsbokslut med inkomstdeklaration för företaget och dess ägare

Skatterådgivning – beräkningar och förslag till åtgärder vid olika skattesituationer.

Företagsöverlåtelser – köp eller försäljning av företag. Värdering, upprättande av köpeavtal, beräkning av skatteeffekter, kontakter med bank

 

Löner -  löneadministration

 

Övrigt - deklarationsuppdrag, försäkringsrådgivning

 

Återförsäljare av tidrapporteringssystemet SWINX