Edamo Assist

Välkommen

Företaget

Tjänster

Faktasida

Här finns vi

Kontakta oss

 

 

Faktasida

 

Bilresor 2010

(I tjänsten och till

och från arbetet)

 

 

 

                  

Egen bil

18,50 kr/mil

Förmånsbil

9,50 kr/mil

 (bensin)

6,50 kr/mil

 (diesel)

Basbelopp

 

Pris-

basbelopp

Inkomst-

basbelopp

2002

37 900 kr

38 800 kr

2003

38 600 kr

40 900 kr

2004

39 300 kr

42 300 kr

2005

39 400 kr

43 300 kr

2006

39 700 kr

44 500 kr

2007

40 300 kr

45 900 kr

2008

41 000 kr

48 000 kr

2009

42 800 kr

50 900 kr

2010

42 400 kr

51 100 kr

Arbetsgivaravgifter

 

2010

Födda 1954 - 1983

31,42%

Födda 1984 -

15,49%

Födda 1938 - 1944

10,21%
 


 

Egenavgift fr.o.m. januari

 

2010

Födda 1954 - 1983

29,71%

Födda 1984 -

15,06%

Födda 1938 - 1944

10,21%


 


 


 


 

Skattefria traktamenten 2010

Inrikes tjänsteresa

(övernattning krävs)

Hel dag

210 kr

Halv dag

105 kr

Efter tre månader

147 kr

Nattraktamente

105 kr


 


 


 


 

Minskat avdrag pga kostförmån för 2010

Schablonavdrag för ökade

levnadskostnader

210 kr

147 kr

105 kr

63 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

189 kr

132 kr

95 kr

57 kr

147 kr

103 kr

74 kr

44 kr

74 kr

51 kr

37 kr

22 kr

42 kr

29 kr

21 kr

13 kr

 

 

 

 

Minskning för:

Mat hela dagen

Lunch och middag

Lunch eller middag

Frukost


 


 


 


 

Kostförmån 2010

Frukost

38 kr

Lunch/middag

76 kr

Helt fri kost

190 kr


 


 


 


 

Minskning av normalbeloppen vid utrikes tjänsteresa

Helt fri kost

85%

Lunch och middag

70%

Lunch eller middag

35%

Frukost

15%


 


 


 


 

Drivmedelsförmån i samband med bilförmån

Inkomstår

2010

Vid beräkning av underlag för arbetsgivaravgifter:
Marknadsvärdet inkl. moms

Vid skatteavdrag och redovisning på kontrolluppgift:
Marknadsvärdet inkl. moms x 1,2


 


 


 


 

Skattefria utlandstraktamenten 2010

http://www.skatteverket.se


 


 


 


 

Skattefria gåvor till anställda

Julgåva

450 kr  

inkl moms

Jubileumsgåva

1 350 kr  

inkl moms

Minnesgåva

10 000 kr  

inkl moms

(t.ex. vid 25 års anställning, 50- eller 60-års dag)